FAIXES catalanes, castellers, geganters …

Característiques faixes

Les faixes les fabriquem amb fils de dos caps, tan per l’ordit com per la trama, garantint una resistència i duresa que millora en la faixa la protecció de la zona lumbar. Tanmateix allarga la durabilitat de la faixa.
Tenim telers funcionant tot l’any amb la possibilitat de fer-les a la mida que es vulgui. Fet al País.
En tenim en estoc en negre i vermell.

Una mostra de colors dels fils:

CONTACTA AMB NOSALTRES


faixa

[s. XIII; del ll. fascia, íd., der. de fascis ‘feix’]

f 1 1 INDUM Peça de roba molt més llarga que ampla que serveix per a cenyir el cos per la cintura donant-li diferents volts.

2 Faixa que hom usa com a insígnia, generalment de seda.

3 Ventrera de dona.

4 TERAP Peça de teixit elàstic o de cuir que serveix per a cenyir el cos i sostenir les vísceres abdominals en cas de ptosi.